Premi Treball de Recerca SCB 2017 En el marc dels premis Nit de la Biologia
Casa de Convalescència UAB, Barcelona 11 de juliol de 2017

Treballs Finalistes [per ordre alfabètic]
Com s'adapten les plantes a les condicions ambientals?
Desenvolupament d'eines d'edició genòmica per a l'obtenció d'una vacuna multivalent basada en Mycoplasma Pneumoniae
La ictiodiversitat a la platja de Torredembarra

Objectius


Es pretén celebrar, amb els membres de la societat i el públic general, allò acomplert durant l’any per la comunitat de professionals i estudiosos de les Ciències Biològiques dins del territori de parla catalana, atorgant els següents premis:

 • Premi SCB “Trajectòria Professional”
 • Premi SCB “Article científic”
 • Premi SCB “Divulgació”
 • Premi SCB “Jove Investigador”
 • Premi SCB “Treball de Recerca de Batxillerat”

El Premi SCB “Treball de Recerca de Batxillerat” pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

Bases


 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2016 - 2017.
 • Els/les alumnes participants hauran de ser seleccionats/des prèviament pel seu/seva tutor/a del Treball de Recerca, que és qui en farà la inscripció.
 • El Treball de Recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • La metodologia que s’accepta pot basar-se en:
  • treballs descriptius i de catalogació de dades.
  • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi.
  • treballs comparatius.
  • estudis de cas en el que es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives.
  • treballs de disseny i producció.
  • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.
 • La memòria de cada Treball de Recerca es presentarà com un únic document en format .pdf, sense cap annex o material addicional.
 • En la memòria del Treball de Recerca no hi podrà haver ni el nom del seu autor o autora, ni el nom del Centre Educatiu ni cap referència que permeti la seva identificació.
 • El procés de presentació té dues fases:
  • Primera fase: El tutor o la Tutora de Recerca inscriu un màxim de dos alumnes en el corresponent formulari de participació d'aquesta mateixa pàgina.
  • Segona fase: El tutor o la Tutora de Recerca rebrà un correu electrònic a l'adreça que ens faciliti on hi haurà les instruccions per a poder enviar la memòria de cada Treball de Recerca.
 • 1/4/17 Inici del termini de presentació de treballs.
 • 23/4/17: Tancament del termini de presentació de treballs.
 • 31/5/17: Publicació del llistat dels tres treballs finalistes.
 • 6/7/16: Proclamació del treball guanyador i lliurament de premis a la Nit de la Biologia.
 • Els membres de la Secció d’ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador es farà conjuntament amb el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
 • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i tècniques emprades al llarg del treball amb els objectius del treball.
 • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a les que s’arriba i el seu rigor científic.
 • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
 • El rigor bibliogràfic i citar les fonts consultades.
 • Referenciar la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
 • L’argumentació i profunditat del contingut.
 • Idoneïtat de les fonts d'informació i capacitat d'extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
 • Criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.
 • Es lliurarà un certificat de participació en format digital per a tots/es els /les participants.
 • Es lliurarà un diploma en paper a tots/es els /les finalistes i als corresponents tutors/es dels treballs.
 • Es lliurarà un diploma en paper al/la guanyador/a i al corresponents tutor/a del treball.
 • Es lliurarà un iPad Mini 4 Wi-Fi 16 GB al guanyador/a.
 • Els autors o autores dels treballs finalistes autoritzen la Societat Catalana de Biologia a incorporar-los en les seves plataformes digitals d’accés obert i sense ànim de lucre.

La participació en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.