Premi Treball de Recerca SCB 2017
En el marc dels premis
Nit de la Biologia
Casa de Convalescència UAB, Barcelona 11 de juliol de 2017

Objectius


Es pretén celebrar, amb els membres de la societat i el públic general, allò acomplert durant l’any per la comunitat de professionals i estudiosos de les Ciències Biològiques dins del territori de parla catalana, atorgant els següents premis:

 • Premi SCB “Trajectòria Professional”
 • Premi SCB “Article científic”
 • Premi SCB “Divulgació”
 • Premi SCB “Jove Investigador”
 • Premi SCB “Treball de Recerca de Batxillerat”

El Premi SCB “Treball de Recerca de Batxillerat” pretén promoure i reconèixer la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general, en el marc de la Nit de la Biologia.

Bases


 • Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2016 - 2017.
 • Els/les alumnes participants hauran de ser seleccionats/des prèviament pel seu/seva tutor/a del Treball de Recerca, que és qui en farà la inscripció.
 • El Treball de Recerca ha de ser individual.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • La temàtica ha d’estar centrada en la recerca en ciències biològiques.
 • La metodologia que s’accepta pot basar-se en:
  • treballs descriptius i de catalogació de dades.
  • treballs explicatius i de plantejament d’una hipòtesi.
  • treballs comparatius.
  • estudis de cas en el que es fa la recerca i comprensió de particularitats significatives.
  • treballs de disseny i producció.
  • altres modalitats relacionades amb el treball habitual en aquest àmbit de la ciència.
 • La memòria de cada Treball de Recerca es presentarà com un únic document en format .pdf, sense cap annex o material addicional.
 • En la memòria del Treball de Recerca no hi podrà haver ni el nom del seu autor o autora, ni el nom del Centre Educatiu ni cap referència que permeti la seva identificació.
 • El procés de presentació té dues fases:
  • Primera fase: El tutor o la Tutora de Recerca inscriu un màxim de dos alumnes en el corresponent formulari de participació d'aquesta mateixa pàgina.
  • Segona fase: El tutor o la Tutora de Recerca rebrà un correu electrònic a l'adreça que ens faciliti on hi haurà les instruccions per a poder enviar la memòria de cada Treball de Recerca.
 • 1/4/17 Inici del termini de presentació de treballs.
 • 23/4/17: Tancament del termini de presentació de treballs.
 • 31/5/17: Publicació del llistat dels tres treballs finalistes.
 • 6/7/16: Proclamació del treball guanyador i lliurament de premis a la Nit de la Biologia.
 • Els membres de la Secció d’ensenyament de la SCB faran la tria dels tres treballs finalistes.
 • La tria del treball guanyador es farà conjuntament amb el Consell Directiu de la SCB i el Consell Assessor específic dels Premis SCB.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.
 • La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i tècniques emprades al llarg del treball amb els objectius del treball.
 • La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a les que s’arriba i el seu rigor científic.
 • La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.
 • El rigor bibliogràfic i citar les fonts consultades.
 • Referenciar la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.
 • L’argumentació i profunditat del contingut.
 • Idoneïtat de les fonts d'informació i capacitat d'extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.
 • Criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.
 • Es lliurarà un certificat de participació en format digital per a tots/es els /les participants.
 • Es lliurarà un diploma en paper a tots/es els /les finalistes i als corresponents tutors/es dels treballs.
 • Es lliurarà un diploma en paper al/la guanyador/a i al corresponents tutor/a del treball.
 • Es lliurarà un iPad Mini 4 Wi-Fi 16 GB al guanyador/a.
 • Els autors o autores dels treballs finalistes autoritzen la Societat Catalana de Biologia a incorporar-los en les seves plataformes digitals d’accés obert i sense ànim de lucre.

La participació en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.